Створення належних безпечних і здорових умов праці — обов’язок роботодавця        

  • 683

 

З огляду на проведений Ніжинським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області аналіз нещасних випадків на виробництві, які сталися у І кварталі 2020 року, слід зазначити, що порушення працівниками вимог інструкцій з охорони праці та неналежний контроль безпосередніх керівників робіт за процесами виконання робіт підлеглими працівниками, допуск їх до роботи без спеціального навчання і порушення вимог безпеки при експлуатації обладання стали причинами нещасних випадків на виробництві у ТОВ «НіжинХліб» та ТОВ «ВТД «ТЕХНО-Т».

 

Згідно з опрацьованими матеріалами розслідування нещасних випадків на виробництві, що сталися у І кварталі 2020 року,  причинами їх виникнення були організаційні, зокрема:

- конструктивні недоліки засобів виронництва (ТОВ «НіжинХліб»);

- допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці (ТОВ «НіжинХліб»);

- порушення вимог безпеки при експлуатації устаткування (ТОВ «НіжинХліб»);

- невиконання посадових обов’язків безпоседенім керівником робіт (ТОВ «ВТД «ТЕХНО-Т»);

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці (ТОВ «ВТД «ТЕХНО-Т»);

- незадовільне функціонування системи управління охороною праці (ТОВ «ВТД «ТЕХНО-Т»).  

 

Враховуючи наслідки нещасних випадків, що сталися на зазначених підприємствах, роботодавцям слід звернути увагу на підвищення особистої відповідальності за безпеку проведення робіт, а безпосереднім керівникам робіт слід організувати за підсумками розслідування нещасних випадків проведення в підрозділах позапланових інструктажів працюючих з питань охорони праці з метою недопущення в подальшому випадків травмування.

 

Звертаю увагу, що виконання правил охорони праці і суворе дотримання вимог інструкцій з охорони праці не тільки попередять виникнення нещасних випадків і професійних захворювань, а й сприятимують підвищенню продуктивності праці.

 

Рекомендую роботодавцям не залишати без уваги необхідність систематичного здійснення на підприємствах належного адміністративного нагляду за процесами проведення робіт працючими з обладнанням, машинами і механізмами підвищеної небезпеки, адже без дієвого контролю за додержанням працюючими правил безпеки праці неможливо уникнути випадків ймовірних загроз для працюючих, викликаних умовами праці. Посадові особи на підприємствах, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, мають усвідомлювати особисту відповідальність за покладені на них роботодавцем функції з охорони праці, і це стосується не тільки підприємств, де сталися нещасні випадки.

 

Тому звертаюсь до вас – роботодавці! Створюйте на підприємстві, в установі, організації, на кожному робочому місці у кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечуйте додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Такою є норма статті 13 Закону України «Про охорону праці» — «Управління охороною праці та обов’язки роботодавця».

 

Звертаю увагу, що роботодавець несе повну відповідальність за створення належних безпечних і здорових умов праці.

 

За недотримання  чинного нормативного законодавства у галузі безпеки та охорони праці згідно із статтею 44 Закону України «Про охорону праці» передбачена дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

 

Кримінальна відповідальність роботодавця передбачена статтею 272 Кримінального кодексу України і настає у разі встановлення осіб, дії або бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку на виробництві.

 

Роботодавці! Вживайте заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я працюючих виробничих факторів, забезпечуйте усунення причин, які призводять до нещасних випадків, що допоможе реалізувати конституційне право працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності.

 

 Юрій Тарасенко, страховий експерт з охорони праці                   

 Ніжинського відділення  управління виконавчої дирекції                      

 Фонду соціального страхування України в Чернігівській області