Інформація про користування земельними ділянками під польовими дорогами

  • 1353

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ

ПІД ПОЛЬОВИМИ ДОРОГАМИ, ЗАПРОЕКТОВАНИМИ

ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, РОЗТАШОВАНИХ У МАСИВІ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (КРІМ ПОЛЬОВИХ ДОРІГ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ МАСИВ)

НА ТЕРИТОРІЇ КУЛИКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо вирішення питання  колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобіганню рейдерства та стимулюванню зрошення земель в Україні» від 10.07.2018 р. № 2498 набрав чинності з 01.01.2020 р.

Главу 5 Земельного кодексу України доповнено стстаттею 37-1 про  особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, а також полезахисними лісовими смугами, які обмежують такий масив.

Законом врегульовано, що особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, має право орендувати інші земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташовані у такому масиві, а у разі якщо інші земельні ділянки перебувають в оренді, - на одержання їх у суборенду, за умови передачі їх власнику (орендарю) у користування (оренда, суборенда) іншої земельної ділянки, розташованої у цьому ж масиві, на такий самий строк та на таких самих умовах, якщо внаслідок черезсмужжя невикористання таких земельних ділянок створює перешкоди у раціональному використанні земельних ділянок, що перебувають у користуванні цієї особи. Право оренди землі набувається в порядку, встановленому Законом України «Про оренду землі».

       Особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, є землекористувач, якому належить право користування (оренда, емфітевзис) земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, загальною площею не менш як 75 % усіх земель масиву.

Земельні ділянки державної чи комунальної власності під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, що обмежують масив), передаються в оренду без проведення земельних торгів власникам та/або користувачам земельних ділянок, суміжних із земельними ділянками під такими польовими дорогами. Строк оренди таких земельних ділянок становить 7 років.

       Передача в оренду земельних ділянок комунальної власності під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, здійснюється за умови забезпечення безоплатного доступу усіх землевласників та землекористувачів до належних їм земельних ділянок для використання їх за цільовим призначенням.

       Земельні ділянки під польовими дорогами, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, що обмежують масив), можуть використовуватися землевласником (землекористувачем) як для проходу (проїзду) до інших земельних ділянок, розташованих у такому масиві, так і для вирощування сільськогосподарської продукції.

На території Куликівської селищної територіальної громади земель під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок рахується 1368,58 га.

Використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка.

Отже, враховуючи зазначене вище, землекористувачам таких земель під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, які використовують їх для вирощування сільськогосподарської продукції на території Куликівської селищної територіальної громади необхідно використання таких земель привести у відповідність до вимог частини 5 статті 37-1 Земельного кодексу України.

 

Крім того, зазначаємо що в умовах воєнного стану запроваджено спрощений порядок доступу до земель для виробництва сільськогосподарської продукції. Передусім це пов’язано з тимчасовим призупиненням функціонування  Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав, без чого неможливо набувати у власність та користуватися земельними ділянками за процедурами, які були чинними в мирний час. З метою врегулювання деяких питань реєстрації земель та користування сільськогосподарськими землями, їх швидкого залучення до виробництва в умовах воєнного стану Верховна Рада України прийняла низку Законів України, якими запроваджено зміни в земельне законодавство, які на перше місце ставлять пріоритет суспільних (державних) інтересів над інтересами приватних осіб в умовах війни, тоді як інтереси й бажання власників і користувачів земельних ділянок подеколи можуть не враховувати. Водночас нові правові норми розраховано застосовувати лише в період воєнного часу .