Компенсація витрат за тимчасове розміщення переселенців

  • 1174

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022    № 333, зі змінами «Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану», власники житла, які безкоштовно прихистили у себе вдома внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати грошову компенсацію від держави на покриття витрат та оплату комунальних послуг.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ?

Компенсацію можуть отримувати фізичні особи власники жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб крім членів своєї сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України.  Компенсація суб’єктам господарської діяльності не надається.

АЛГОРИТМ НАДАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ

Особи, які виявили бажання розмістити у своїх житлових приміщеннях ВПО, вносять відомості щодо таких приміщень, доступних для безоплатного розміщення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, до вебресурсу «Прихисток» або подають таку інформацію до виконавчого органу селищної ради.

 Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення ВПО особи, які їх розмістили, зобов'язані подати повідомлення  до  уповноваженого органу за місцем розташування житлового приміщення із пред'явленням підтвердних документів.

Не пізніше ніж протягом 5 днів з дня закінчення звітного місяця особа, яка розмістила ВПО, для отримання компенсації подає в паперовій або електронній формі на електронну адресу уповноваженого органу за місцем розташування житлового приміщення заяву. 

Заява розглядається уповноваженими органами протягом 5 робочих днів з дня, що настає за днем надходження такої заяви, протягом яких проводиться перевірка наведених у заяві відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення ВПО, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, документів, що посвідчують особу.

У разі коли за результатами перевірки встановлено факт наведення у заяві недостовірної інформації, уповноважені органи приймають рішення про відмову у виплаті компенсації.

Власник жилого приміщення зобов’язаний в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні. 

 

 

ХТО ВИПЛАЧУЄ КОМПЕНСАЦІЮ?

Особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, компенсація виплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (зокрема, резервного фонду бюджету), коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, інших не заборонених законодавством джерел у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги. Особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, підтверджує факт відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги своїм підписом, що проставляється у заяві про отримання компенсації.

ВАЖЛИВО!

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333 передбачено компенсацію витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідно до змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 490  «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану», власники житла, які безкоштовно прихистили у себе вдома внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати грошову компенсацію від держави на покриття витрат та оплату комунальних послуг, не дивлячись на те, чи отримують ВПО щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово – комунальних послуг.