Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

  • 685

Зміст

оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

 

«Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора  комунального закладу «Дроздівський сільський будинок культури» Куликівської селищної ради.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

- вища освіта;

- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

- володіння державною мовою;

- здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Відповідно до статті 211 Закону України «Про культуру» керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї органу управління.

 

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (додатки 1-2 до оголошення);

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адресу Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради у встановлений законодавством строк (упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу): смт Куликівка, вул. Пирогова, буд.5А, Куликівський район, Чернігівська область, 16300, телефон 063-43-86-342, ВІНІЧЕНКО Юлія, електронна адреса: upravlinnia.oktsms@gmail.com з поміткою «документи на участь у конкурсі».

Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Відповідно до пункту 9 статті 25 Закону України «Про культуру» для публічної презентації кандидати мають підготувати проекти програм розвитку Дроздівського будинку культури на один і п'ять років, у яких повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться кандидатом на посаду, для вирішення проблем закладу, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності.

 

Документи на учать у конкурсі приймаються з 08 жовтня  2018 року до  06 листопада 2018 року включно.

 

Початок формування конкурсної комісії з 10 жовтня 2018 року.

 

Конкурсний відбір починається 08 жовтня 2018 року та закінчується не пізніше 07 грудня 2018 року.

 

Порядок формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури Куликівської об’єднаної територіальної громади розміщено на офіційному веб-сайті Куликівської селищної ради.

 

Інформація про умови праці, відомості про матеріально-технічну базу та фінансову звідність за попередній рік комунального закладу «Дроздівський сільський будинок культури» Куликівської селищної ради

ЗРАЗОК заяви кандидата на участь у конкурсі