Додаток

до рішення селищної ради

від 21грудня 2018 року  №462

 

ПОРЯДОК

подання та розгляду електронної петиції, адресованої

Куликівській селищній раді

 

1. Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Куликівській селищній раді (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду електронної петиції, адресованої Куликівській селищній раді.

3. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян до Куликівської селищної ради (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку.

4. Громадяни можуть звертатися з Петиціями до Куликівської селищної ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про органи місцевого самоврядування в Україні», іншими законами України.

5. Громадяни можуть звертатися з Петиціями до Куликівської селищної ради через веб-сайт Куликівської селищної ради  за посиланням Система електронних петицій , який забезпечує:

- можливість створення Петиції автором (ініціатором);

безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

- електронну реєстрацію громадян для підписання Петиції;

недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання Петиції, без участі громадянина;

- фіксацію дати і часу оприлюднення Петиції та підписання її громадянином.

6. Автор (ініціатор) Петиції заповнює спеціальну форму, яка розміщена на Веб-сайті петицій. При заповнені форми зазначаються прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

7. В Петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

 

8. Петиція оприлюднюється на Веб-сайті Петицій протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після перевірки Петиції головним спеціалістом юридичного відділу Куликівської селищної ради, на якого покладено обов’язки роботи зі зверненнями громадян, (далі – уповноважена особа селищної ради) на відповідність вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку.

Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою початку збору підписів на її підтримку.

9. У разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку, Петиція не оприлюднюється, або може бути виключена з режиму оприлюднення, про що не пізніше двох робочих днів з дня її надсилання повідомляється автора (ініціатора) Петиції.

Не оприлюднюється та не розглядається Петиція, яка містить нецензурну лексику та лайливі вислови, про що у дводенний строк від дня її надходження повідомляється автору (ініціатору) Петиції.

10. Громадянин, який бажає виразити свою позицію щодо Петиції, реєструється на Веб-сайті Петицій та активує позначку «Підтримую» під обраною ним Петицією.

11. Петиція до Куликівської селищної ради розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку, за умови збору на її підтримку протягом не більше як трьох місяців з дня її оприлюднення не менш ніж 100 (ста) підписів членів Куликівської об’єднаної територіальної громади відповідно до пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції».

12. Петиція, яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається до уповноваженого виконавчого органу селищної ради із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію, строк збору підписів.

13. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Куликівської селищної ради не пізніш як через два робочі дні після отримання такої Петиції.

14. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) Петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

15. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

16. Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях територіальної громади, автор (ініціатор) Петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для організації та проведення відповідних слухань.

17. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Куликівській селищній раді, забезпечує Куликівський селищний голова.

18. Про початок розгляду Петиції Куликівський селищний голова не пізніше наступного робочого дня повідомляє профільний виконавчий орган селищної ради та передає її на опрацювання.

19. Визначені профільним структурним підрозділом Куликівської селищної ради зацікавлені виконавчі органи селищної ради, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності об’єднаної територіальної громади, подають йому пропозиції щодо підтримки або не підтримки Петиції та відповіді автору (ініціатору) Петиції із відповідними обґрунтуваннями.

20. Протягом двох робочих днів профільний виконавчий орган селищної ради опрацьовує та узагальнює отримані від інших виконавчих органів матеріали та передає Куликівському селищному голові для організації розгляду на засіданні виконавчого комітету Куликівської селищної ради або сесії Куликівської селищної ради, якщо вирішення питань піднятих у тексті Петиції вимагають скликання сесії селищної ради.

На засідання виконавчого комітету або сесію селищної ради, де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор) Петиції. За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може зробити виступ щодо питань, піднятих у тексті Петиції.

21. Після розгляду Петиції на засідання виконавчого комітету селищної ради або сесії селищної ради у термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, на офіційному веб-сайті селищної ради оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції.

22. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Куликівської селищної ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції.

У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

23. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення Петиції.

 

 

 

Куликівський селищний голова                                                           Н.М. Халімон

                                      

Гід державних послуг. Банер