Звіт про виконання  місцевих програм/регіональних програм, які фінансувалися з бюджету Куликівської селищної територіальної громади  у 2023 році

  

 

Розподіл витрат бюджету Куликівської селищної  територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2024 році
                  грн  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місц. б-тів Код ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника бюджетних коштів/відповівдального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
Усього у тому числі бюджет розвитку  
1 2 3 4 5     6 7 8  
0100000     Куликівська селищна рада              
0110000     Куликівська селищна рада              
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма розвитку архівної справи на 2024 рік Рішення тридцять шоста сесії восьмого скликання від 25.10.2023 №1033 200 000,00 200 000,00      
Програма фінансового забезпечення виконання депутатських повноважень, представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних із діяльністю Куликівської  селищної ради на 2023-2025 роки  Рішення двадцять четвертої сесії восьмого скликання від 31.10.2022 №718, зі змінами від 25 липня 2023 №931 та від 25.10.2023 №1023 743 030,00 743 030,00      
0112111 2111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Куликівської селищної територіальної громади на 2023 - 2026 роки" Рішення двадцять шостої сесії восьмого скликання від 23.12.2022 №760 зі змінами рішення  від 21 грудня 2023 року №1074 1 600 000,00 1 600 000,00      
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги нп території  Куликівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки Рішення тридцять сьома сесія восьмого скликанння від 21 грудня 2023 №1071 2 650 000,00 2 650 000,00      
0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку Програма надання інших  пільг окремим категоріям громадян Куликівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки Рішення другої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 № 54 зі змінами 3 360,00 3 360,00      
0113035 3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 228 700,00 228 700,00      
0113090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій  та осіб з інвалідністю внаслідок війни Програма організації та проведення поховання військовослужбовців, учасників бойових дій, які загинули (померли) під час проходження військової служби, на 2024 рік Рішення тридцять сьома сесії восьмого скликання від 25.10.2023 № 1032 50 000,00 50 000,00      
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2021-2025 роки Рішення другої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 № 56 50 000,00 50 000,00      
013160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2024-2026 роки Рішення тридцять шоста сесії восьмого скликання від 25.10.2023 №1034 474 500,00 474 500,00      
0113242 3242     Програма підтримки членів сімей загаблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь у захисті України від військової агресії Російської Федерації, на 2024 рік. Рішення тридцять сьома сесія  восьмого скликання від 21 грудня 2023 року №1063 287 935,00 287 935,00      
0113242 3242 Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян Куликівської селищної територіальної громади  на 2024 рік Рішення тридцять сьома сесія восьмого скликанння від 21.12.2023 № 50 000,00 50 000,00      
0113242 3242 Програма відшкодування вартості проїзду хворим з хронічною нирковою недостатністю на 2021-2025 роки Рішення другої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 № 55 зі змінами  рішення від 21 грудня 2023 року №1061 49 065,00 49 065,00      
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою території Куликівської селищної територіальної громади на 2024 рік Рішення тридцять сьома сесія восьмого скликанння від 21.12.2023 №1069 7 500 000,00 7 500 000,00      
0116071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) Програма відшкодуввання різниці в тарифах КП  "Куликівське ВУЖКГ Куликівської селищної ради" на 2024-2025 роки  Рішення тридцять сьома сесія восьмого скликанння від 21.12.2023 №1067 0,00 0,00      
250000,00 250000,00  
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма забезпечення  містобудівною документацією населених пунктів Куликівської селищної ради на 2024-2025 роки Рішення тридцять сьома сесія восьмого скликанння від 21.12.2023 100 000,00 100 000,00      
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування ремонту та утримання доріг комунальної власності Куликівської селищної територіальної громади на 2024 рік Рішення тридцять сьома сесія восьмого скликанння від 21.12.2023 №1066 5 100 000,00 2 100 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00  
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Програма охорони навколишнього природного середовища Куликівської селищної територіальної громади на 2021-2027 р. Рішення другої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 №58 200 000,00   200 000,00    
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма цивільного захисту населення і територій Куликівської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногеного та природного характеру на 2023 -2025 роки Рішення двадцять четвертої сесії восьмого скликання від 31.10.2022 № 713 100 000,00 100 000,00      
0118831, 0118832 8831, 8832 1060 Надання та повернення довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства "Власний дім" на 2021-2027 роки Рішення двадцятої сесії сьомого скликання, від 22.04.2021 № 203 190 500,00 156 000,00 34 500,00    
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма відзначення пам'ятних дат, визначних історичних подій, загальнодержавних, місцевих та релігійних свят, ювілеїв, вшанування видатних людей Куликівської селищної територіальної громади на 2024 рік Рішення тридцять сьома  сесії 8 скликання від 21.12.2022 року №1070 100 000,00 100 000,00      
0111021 1021   Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самовірядування, керівників та працівників закладів  підприємтв, установ і організацій Куликівської селищної ради, членів виконавчого комітету та депутатів селищної ради на 2023-2024 роки. Рішення тридцять другої сесії 8 скликання від 21.06.2023 №892 150 000,00 150 000,00      
Програма навчання  та виховання обдарованих дітей в закладах освіти Куликівської селищної територіальної громади "Творча обдарованість" на 2024-2025 роки Рішення тридцять сьома сесія восьмого скликанння від 21.12.2023 №1076 80 000,00 80 000,00      
   
0111142 1142   180 000,00 180 000,00      
0111021 1021   Програма" Шкільний автобус" на 2024 рік Рішення тридцять сьома сесія восьмого скликанння від 21.12.2023 №1075 2 500 000,00 2 500 000,00      
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури та спорту Куликівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки Рішення другої сесії сесії восьмого скликання від 23.12.2020 №48 20 000,00 20 000,00      
3700000     Фінансове управління Куликівської селищної ради            
Разом     22 857 090,00 19 622 590,00 3 234 500,00 3 000 000,00  
  Селищний голова                                                                                                                         Юлія ПОСТЕРНАК        

 

 

 

Гід державних послуг. Банер