A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Куликівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян керівниками Куликівської селищної ради

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       розпорядженням 

                                                                       Куликівського селищного голови

                                                                       від 28 грудня 2017 року №142

 

 

Порядок

 організації та проведення особистого прийому громадян

керівниками Куликівської селищної ради


1. Цей   Порядок   визначає  основні  вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Куликівській селищній раді  (далі  - селищна рада).

2. Особистий прийом громадян проводиться селищним головою та заступниками селищного голови (далі - керівники селищної ради), керівниками структурних підрозділів селищної ради в установленому порядку відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

3. Особистий прийом громадян керівниками селищної ради та керівниками структурних підрозділів селищної ради проводиться з тих питань, вирішення яких належить до їх повноважень. Особистий прийом громадян керівниками структурних підрозділів Куликівської селищної ради проводиться за місцезнаходженням відповідного структурного підрозділу.

4. У разі відсутності Куликівського селищного голови (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, виробнича необхідність тощо) особистий прийом громадян проводить перший заступник селищного голови або один із заступників селищного голови, до компетенції яких належать відповідні питання.

5. Особистий прийом громадян керівниками Куликівської селищної ради проводиться у приміщеннях селищної ради за адресою: вул.Миру, 67, та вул.Миру, 93, в смт Куликівка Куликівського району Чернігівської області, в установлені графіком дні та години.

6. Особистий прийом громадян керівниками селищної ради  проводиться з 8.00 години до 13.00 години  та  з 14.00 години до 17.00 години у дні, встановлені згідно з Графіком особистого прийому громадян керівництвом Куликівської селищної ради, без попереднього запису в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.

Роз’яснення довідкового характеру надає головний спеціаліст юридичного відділу, відповідальний за роботу зі зверненнями громадян, щоденно з 8.00 години до 13.00 години та з 14.00 години до 17.00 години, крім вихідних, святкових та неробочих днів.

7. Особистий виїзний прийом громадян по селах Куликівської об’єднаної територіальної громади проводиться керівниками Куликівської селищної ради в адміністративних будівлях селищної ради, за місцезнаходженням у відповідному селі, у зручний для громадян час, згідно затверджених щоквартальних графіків. Інформацію про дату, місце і час проведення особистого виїзного прийому громадян Куликівська селищна рада завчасно доводить до відома жителів відповідного села шляхом розміщення оголошень, в тому числі, в адміністративних будівлях селищної ради за місцезнаходженням у відповідному селі, у доступному для вільного огляду місці.

8. Староста села (сіл) Куликівської селищної об’єднаної територіальної громади веде прийом членів внутрішньої громади згідно із затвердженим графіком. Усні звернення громадян, отримані під час особистого прийому, реєструються старостою села (сіл) відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348, та розглядаються ним в установленому законодавством порядку.                                                                                                                                                                                           

9. Керівниками селищної ради вживаються заходи щодо створення відповідних умов та організації проведення особистого прийому громадян.

10. Особистий прийом громадян керівниками структурних підрозділів Куликівської селищної ради проводиться згідно з графіками, без попереднього запису в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.

11. Прийом Героїв Радянського Союзу, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці проводиться позачергово.
Під час здійснення прийому особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, учасники бойових дій, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одинокі матері, жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», багатодітні сім’ї та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

12. Вхід громадян до приміщень селищної ради є  ільним і не потребує оформлення перепустки.

13. Співбесіду та документальне оформлення особистого прийому громадян та особистого виїзного прийому громадян згідно з вимогами діловодства, що передує проведенню прийому Куликівським селищним головою, із з’ясуванням наступних питань: прізвища, ім’я, по батькові, адреси чи місця роботи, категорії (соціального стану) громадянина, змісту порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, вивчення документів, інших матеріалів, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень), чи було воно предметом судового розгляду, проводить головний спеціаліст юридичного відділу, відповідальний за роботу зі зверненнями громадян.

14. Документальне оформлення особистого прийому громадян та особистого виїзного прийому громадян згідно з вимогами діловодства заступниками Куликівського селищного голови, із з’ясуванням наступних питань: прізвища, ім’я, по батькові, адреси чи місця роботи, категорії (соціального стану) громадянина, змісту порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, вивчення документів, інших матеріалів, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень), чи було воно предметом судового розгляду, проводиться вказаними посадовими особами. У разі необхідності, для з’ясування вищевказаних питань та/або документального оформлення особистого та особистого виїзного прийому громадян згідно вимог діловодства, залучається головний спеціаліст юридичного відділу, відповідальний за роботу зі зверненнями громадян.

15. На  основі  документа, що посвідчує особу, під час оформлення   особистого або особистого виїзного  прийому   на   громадянина   заводиться   картка обліку особистого прийому громадян або картка обліку                особистого виїзного прийому громадян.

16. Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

17. У проведенні особистого прийому громадян та особистого виїзного прийому громадян Куликівським селищним головою бере участь головний спеціаліст юридичного відділу, відповідальний за роботу зі зверненнями громадян.

18. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося, проводиться у разі, коли питання, порушене у попередньому зверненні, не було вирішено по суті. У такому випадку до картки обліку особистого прийому громадян або картки обліку особистого виїзного прийому громадян додаються попередня  відповідна картка обліку прийому громадян та архівні матеріали з порушеного питання, з`ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз`яснення та можлива допомога.

19. Забороняється відмова у прийомі громадянина з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних та релігійних переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак. Про відмову в особистому прийомі громадянинові надається відповідне роз’яснення.

20. Головний спеціаліст юридичного відділу, відповідальний за роботу зі зверненнями громадян, відрекомендовує посадовій особі, яка здійснює особистий прийом громадян, відвідувача, чітко називаючи його прізвище, ім’я, по батькові, адресу місця проживання, соціальний стан, категорію та зміст порушеного питання.

21. За бажанням громадянина забезпечується конфіденційність особистого прийому.

22. Під час проведення особистого та особистого виїзного прийому громадян разом з ними можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

23. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі або на особистому виїзному прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, потребу у додатковій перевірці, вжитті певних заходів, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином на особистому або на особистому виїзному прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

24. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

25. Якщо у зверненні порушуються питання, розв’язання яких не входить до компетенції селищної ради, громадянину дається роз’яснення, в які підприємства, установи, організації і в якому порядку йому слід звернутися.

26. Усні звернення та письмові звернення, отримані під час особистого або особистого виїзного прийому громадян, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від  14 квітня 1997 року №348, та розглядаються в установленому законодавством порядку.                                                                                                                                                                 

27. Керівники структурних підрозділів Куликівської селищної ради є відповідальними за організацію проведення ними особистих прийомів громадян.

28. Керівники   Куликівської  селищної  ради  та керівники структурних підрозділів Куликівської   селищної   ради    під   час    особистого   прийому громадян:                                                                                                   

1) розглядають  питання по суті;

2) надають відповідно до чинного законодавства обґрунтовані роз’яснення.

29. Головний спеціаліст юридичного відділу, відповідальний за роботу зі зверненнями громадян, здійснює систематичний аналіз та готує узагальнені відомості про організацію роботи зі зверненнями громадян у селищній раді, у тому числі, отриманими під час особистого та особистого виїзного прийому громадян, щоквартально інформує про це керівників селищної ради.                                                                           

30. Графік особистого прийому громадян керівниками Куликівської селищної ради, Графік особистого виїзного прийому громадян керівниками Куликівської селищної ради (щоквартальний), Графік особистого прийому громадян виконуючими обов’язки старости села (сіл) Куликівської селищної об’єднаної територіальної громади, Порядок організації та проведення особистого прийому громадян керівниками Куликівської селищної ради розміщується на веб-сайті селищної ради та у приміщеннях селищної ради, у доступному для вільного огляду місці.

 

Керуючий справами (секретар)

виконкому селищної ради                                                                 М.О. Момот

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь