ОГОЛОШЕННЯ про початок прийому пропозицій від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування щодо кандидатур для включення до складу комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального

  • 751

ОГОЛОШЕННЯ

про початок прийому пропозицій від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування щодо кандидатур для включення до складу комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу

 «Дроздівський сільський будинок культури» Куликівської селищної ради

 

Відповідно до частин 4 та 6 статті 213 Закону України «Про культуру» Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради оголошує початок прийому пропозицій від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування щодо кандидатур для включення до складу комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Дроздівський сільський будинок культури» Куликівської селищної ради.

Членами комісії можуть бути:

- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

- є членом трудового колективу закладу, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Відбір кандидатур для включення до складу комісії від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування.

Для участі в жеребкуванні громадська організація до 26 жовтня 2018 року подає Управлінню освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради:

- лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу комісії;

- заяву та анкету (додаються).

Для довідок звертатися за адресою: вул. Пирогова, буд.5А, смт Куликівка, Куликівський район, Чернігівська область, 16300, телефон 063-43-86-342, ВІНІЧЕНКО Юлія, електронна адреса: upravlinnia.oktsms@gmail.com.

 

 

 

Зразок

Управління ОКТСМС

Куликівської селищної ради

________________________________

               (прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________

                (місце проживання (реєстрації),

________________________________

                          контактний телефон)

________________________________

                           (контактний е-mail)

 

Заява

Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

даю згоду на участь у роботі конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(повна назва посади, на яку оголошено конкурсний добір)

від ____________________________________________________________________________.

       (найменування громадської організації, що рекомендує на включення особи до складу конкурсної комісії/найменування закладу культури, трудовий колектив якого висуває кандидатуру до складу конкурсної комісії)

Підтверджую, що не є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний відбір.

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

До заяви додаю анкету кандидата на включення до складу конкурсної комісії на ____ арк.

 

«____»_______ 20___ року         ______________                                 _________________ 

                                                                                              (підпис)                                                                              (прізвище та ініціали)

Примітка.

Заява має бути написана власноручно особою, висунутою трудовим колективом.

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

кандидата на включення до складу конкурсної комісії

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Громадянство

 

Число, місяць і рік народження

 

Місце народження

 

Документ, що посвідчує особу: серія, номер, ким виданий, дата видачі; 
місце проживання

 

Освіта

 

Навчальний заклад, рік закінчення

 

Напрям підготовки  (спеціальність)

 

Кваліфікація

 

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

 

Нагороди, почесні звання (за наявності)

 

Трудова діяльність (період трудової діяльності, займана посада, найменування підприємства (установи, організації))

 

Громадська робота (у тому числі на виборних посадах)

 

Відомості про наявність чи відсутність: 
судимості;  адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення; рішення суду щодо визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною

 

 

За достовірність даних відповідаю.

__________________________ 
(підпис кандидата на включення 
до складу конкурсної комісії)

________________________ 
(прізвище, ініціали)

Голова громадської організації/ 
головуючий на засіданні трудового колективу закладу культури

 

 

_________________ 
(особистий підпис)

 

 

________________ 
(прізвище, ініціали)

       

 

Наказ Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного добору та порядок призначення керівника комунального закладу культури Куликівської об’єднаної територіальної громади