Порядок виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам

  • 729

Фото без опису

На сьогоднішній день актуальним залишається питання виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам.

Призначення та виплата пенсії особам, місце проживання (перебування) яких зареєстровано на тимчасово непідконтрольній території України, здійснюється у порядку, визначеному постановами Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 ”Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, від 08.06.2016 №365 ”Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” та постановою Пенсійного фонду України  від 07.07.2014 № 13-4 “Про органи, що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя”.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 затверджено Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (далі Порядок).

Відповідно до п.5 Порядку для відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщена особа, а у визначених законодавством випадках – її законний представник подає відповідну заяву до органу, що здійснює соціальні виплати на території, де зазначена особа перебуває на обліку за місцем її фактичного проживання (перебування), незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

Порядок взяття на облік внутрішньо переміщених осіб передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”, яка встановлює, що для взяття на облік внутрішньо переміщена особа має подати заяву до структурного підрозділу.

Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам призначаються і виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, територіальними органами Пенсійного фонду України, робочими органами Фонду соціального страхування, центрами зайнятості за місцем їх фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

Для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщена особа, а у визначених законодавством випадках – її законний представник, подає відповідну заяву до органу, що здійснює соціальні виплати на території, де зазначена особа перебуває на обліку за місцем її фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

До заяви додається копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та пред’являється оригінал такої довідки.

У разі прийняття рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати комісія не пізніше наступного робочого дня надсилає копію такого рішення органові, що здійснює соціальні виплати, та структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, які водночас є пенсійними посвідченнями, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від  05.11.2014 № 637 ”Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.

Отже, орган, що здійснює соціальні виплати, на підставі рішення комісії призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи. Суми соціальних виплат, які не виплачені за минулий період, обліковуються в органі, що здійснює соціальні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

 

Адміністрація Чернігівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України