Інформація Куликівської селищної ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів

  • 930

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ:

Проведення земельних торгів

 

ДАНІ ПРО ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ:

 

 

УМОВИ КОНКУРСУ:

         Переможець конкурсу забезпечує надання послуг з проведення земельних торгів у відповідності до статей 137-139 Земельного кодексу України.

         Переможець конкурсу забезпечує фінансування проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат покупцем лоту у відповідності до статті 136 Земельного кодексу України.

         Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

         Відповідальність за достовірність поданої інформації покладається на претендента.

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною: 3 бали - найбільша пропозиція; 2 бали - друга за найбільшою пропозиція; 1 бал - інші пропозиції.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ НА КОНКУРС:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
  • копія(ї) ліцензії(й);
  • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);
  • інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

СТРОК ПОДАННЯ КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

До 15.00  26.03.2019

ПОШТОВА АДРЕСА, за якою подаються документи:

16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вулиця Миру, 93 Куликівська селищна рада

Дата, час і місце проведення конкурсу:

Конкурс відбудеться 03.04.2019 о 09.00 за адресою: Чернігівська область, смт. Куликівка, вулиця Миру,67, зал засідань

Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

Чернігівська область, смт. Куликівка, вулиця Миру, 67, тел. (04643) 2-15-46 - контактна особа: Клочок Ніна Володимирівна – начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Куликівської селищної ради.