Інформація Куликівської селищної ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів

 • 649

Інформація Куликівської селищної ради про проведення

конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів

 

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ:

Проведення земельних торгів з продажу права оренди 7 (семи) земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та підготовка лотів до продажу (розроблення документації із землеустрою) відповідно додатку.

 

УМОВИ КОНКУРСУ:

Переможець конкурсу забезпечує надання послуг з проведення земельних торгів та підготовки лотів до продажу у відповідності до статей 136-139 Земельного кодексу України.

Переможець конкурсу забезпечує фінансування проведення земельних торгів та підготовки лотів до продажу на земельних торгах (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення) за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат покупцем лоту у відповідності до статті 136 Земельного кодексу України.

Витрати на підготовку лотів до продажу на земельних торгах, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Відповідальність за достовірність поданої інформації покладається на претендента.

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

- кількість проданих лотів;

- ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;

- вартість виготовлення документації із землеустрою;

- термін виконання робіт із землеустрою;

- кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Під час обрання переможця конкурсу додатково будуть оцінюватися та враховуватися: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт; договори про надання аналогічних послуг; ділова репутація конкурсанта; досвід роботи на території Чернігівської області тощо.

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ НА КОНКУРС:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи-підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 • копія(ї) ліцензії(й);
 • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);
 • інформація про продані лоти (продаж права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Чернігівської області): кількість, стартова ціна та ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;
 • інформація про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці, вартість та терміни виконання зазначених робіт;
 • проект завдання на виконання робіт (виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;
 • довідка у довільній формі про наявність необхідного для розроблення документації із землеустрою технічного і технологічного забезпечення.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), та згоду на фінансування проведення земельних торгів.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

 

 

СТРОК ПОДАННЯ КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

До 10:00 год. 31 жовтня 2019 року.

 

ПОШТОВА АДРЕСА, за якою подаються документи: 16300, Чернігівська область, смт Куликівка, вул. Миру, буд. 67, Куликівська селищна рада.

 

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: Конкурс відбудеться                                     08 листопада 2019 року о 09-00 за адресою: Чернігівська область, смт Куликівка, вул. Миру, буд. 67, зал засідань.

 

ВІДОМОСТІ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ, КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: Чернігівська область, смт Куликівка, вул. Миру, буд. 67, тел. (04643) 2-15-46 – контактна особа: Клочок Ніна Володимирівна – начальник відділу земельних відносин, екології та комунальної власності Куликівської селищної ради.

 

ДОДАТОК
 

№ п/п

Місце розташування

земельної ділянки

Цільове призначення земельної ділянки

(код КВЦПЗ)

Площа, га

Кадастровий

номер

земельної ділянки

Вид документації

1

За межами с. Ковчин Куликівського р-ну Чернігівської обл.

Землі сільськогосподарського призначення (16.00 землі запасу)

75,2444

7422785500:03:002:0983

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення на «для ведення товарного  сільськогосподарського виробництва (01.01.)»

2

За межами с. Ковчин Куликівського р-ну Чернігівської обл.

Землі сільськогосподарського призначення (16.00 землі запасу)

31,6743

7422785500:03:002:0997

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення на «для ведення товарного  сільськогосподарського виробництва (01.01.)»

3

За межами с. Ковчин Куликівського р-ну Чернігівської обл.

Землі сільськогосподарського призначення (16.00 землі запасу)

13,4692

7422785500:03:002:0998

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення на «для ведення товарного  сільськогосподарського виробництва (01.01.)»

4

За межами с. Ковчин Куликівського р-ну Чернігівської обл.

Землі сільськогосподарського призначення (16.00 землі запасу)

31,6524

7422785500:03:002:0999

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення на «для ведення товарного  сільськогосподарського виробництва (01.01.)»

5

За межами с. Авдіївка Куликівського р-ну Чернігівської обл.

Землі сільськогосподарського призначення (16.00 землі запасу)

57,2888

7422780200:03:001:0563

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення на «для ведення товарного  сільськогосподарського виробництва (01.01.)»

6

За межами с. Жуківка Куликівського р-ну Чернігівської обл.

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01.)

23,0000

7422784500:01:002:0002

-

7

За межами с. Жуківка Куликівського р-ну Чернігівської обл.

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01.)

49,3927

7422784500:06:001:0057

-