Збитки за забруднення атмосферного повітря суб’єкти господарювання мають відшкодовувати

  • 539

 

До відома зацікавлених осіб!

 

Нагадуємо, що відповідно  до статей 10,11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність, що тягне за собою викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в обов’язковому порядку мають отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря та своєчасно і в повному обсязі  сплатити екологічний податок!!!

 

УВАГА!  30% екологічного податку  надходить до спеціального фонду місцевих бюджетів.

Крім того повідомляємо, що статтею  78 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що у випадку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об'єктів - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб та нарахування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Департамент екології та природних ресурсів

Чернігівської ОДА