Про працевлаштування осіб з інвалідністю

  • 559

Фото без опису

В сучасних економічних умовах, коли багато осіб з інвалідністю бажають і можуть за станом здоров’я працювати, актуальним постає питання забезпечення їхніх прав на гідну працю.

Залучення громадян із інвалідністю у сферу праці важливе як для держави, так і для людей з особливими потребами, оскільки підвищується їхній життєвий рівень, зростає платоспроможність, є нагода реалізувати себе.

Реалізація права осіб з Інвалідністю на працю на законодавчому рівні забезпечується шляхом визначення в Законі України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі - Закон) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, 4%-ого нормативу створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Згідно чинного законодавства працедавці самостійно працевлаштовують осіб з інвалідністю. Виконанням нормативу створення робочих місць вважається залучення до зайнятості роботодавцями осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним. У випадку невиконання зазначеного нормативу працедавці сплачують щороку територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції (АГС), які використовуються згідно із ст. 20 Закону та Порядком використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, що надійшли до державного бюджету, затвердженим постановою КМУ від 31.01.2007 №70.

Працедавець, виконуючи законодавчо встановлений норматив створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю або сплачуючи АГС за його невиконання, отримує певні заохочення, зокрема:

  • дотацію на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, які зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні особи з інвалідністю (Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затверджено постановою КМУ від 27.12.2006 року № 1836 (зі змінами));
  • цільову позику (на поворотній основі з терміном повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю (Інструкція з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 року № 270).

 

Фонду соціального захисту інвалідів
Чернігівське обласне відділення