Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА планує реалізувати проект реконструкції очисних споруд в Куликівці впродовж 2021-2022 років

  • 611

Фото без опису

Фото без опису

Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА повідомляє, що протягом 2021-2022 років, планує реалізувати проект «Реконструкції очисних споруд в смт Куликівка Чернігівської області» (Коригування 2).

Проектом передбачається закінчення реконструкції очисних споруд у складі: адміністративно - виробнича будівля розміром 6,7×18,9 м, розподільча камера, блок механічної очистки - 2 шт., аеротенк - 2шт, контактний резервуар - 2 шт., біоплато, мулоущільнювач – 2 шт., муловий майданчик – 4шт, дренажна насосна станція, резервний ставок. Будівництво мережі внутрішньо майданчикових каналізаційних та водопровідних мереж загальною довжиною 298,0 м. Загальна запроектована потужність об’єкту складає 160 м3/добу стічних вод, середня запроектована потужність складає 120 м3/добу стічних вод. Запроектований цілодобовий режим роботи в 3 зміни за добу з загальною кількістю працівників 6 осіб.

Реалізація прийнятих проектних рішень націлена на поліпшення якості послуг з водовідведення смт Куликівка та технологічного процесу очищення стічних вод, покращення показників якості зворотних (стічних) вод, які відводитимуть в поверхневий водний об’єкт після очисних споруд.

На стан навколишнього природного середовища при експлуатації запроектованої діяльності будуть впливати:

- на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин атмосферного повітря речовинами, що надходитимуть в атмосферу організовано і неорганізовано від процесів приймання, транспортування та очищення стічних вод. Забруднюючі речовини – аміак, сірководень, метилмеркаптан, етантіол (етилмеркаптан), та парникові гази - метан СН4, оксид діазоту N2O, діоксид вуглецю CO2;

-  на ґрунт – тверді господарсько-побутові та виробничі відходи;

-  на водне середовище: скид очищених господарсько-побутових стічних вод смт Куликівка в поверхневий водний об’єкт меліоративний канал поза межами населеного пункту.

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища передбачається:

– організованого збирання і вивезення на міській полігон твердих відходів утворених

господарсько-побутових і виробничих відходів; додержання встановлених граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць;

– застосування сучасного устаткування з очищення стічних вод;

– додержання нормативів гранично допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин у поверхневий водний об’єкт;

– додержання допустимих еквівалентних рівнів звуку на території прилеглої до житлової та громадської забудов.

На підставі виконаних розрахунків та оцінки впливу запроектованого об’єкту на компоненти навколишнього середовища, за умови дотримання діючих нормативних актів та технологічного процесу, максимальні очікувані рівні забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери з урахуванням фонових концентрацій будуть знаходитись в межах встановлених граничнодопустимих концентрацій для населених місць.

За умови додержання норм ведення технологічного процесу очищення стічних вод, концентрації забруднювачів в зворотних (стічних) водах після очисних споруд будуть знаходитись в межах затверджених нормативів гранично допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин та суттєво не впливатимуть на гідрологічний та гідрохімічний стан водоприймача зворотних вод меліоративний канал та в цілому на стан масивів поверхневих вод району розміщення об’єкта.

Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА зобов’язується забезпечити виконання вимог екологічної безпеки і законодавства України з питань з охорони навколишнього середовища в процесі будівництва, а експлуатуюча організація КП «Куликівське виробниче  управління житлово-комунального господарства»  Куликівської селищної ради в процесі експлуатації запроектованого об’єкту.