Оголошення про прийняття рішення про проведення конкурсу на посаду керівника комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради

  • 389

Фото без опису

 

З метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішення щодо призначення керівника комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства, відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ №1094 від 27.12.2017, виконавчим комітетом прийняте рішення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради.
Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради, умови проведення конкурсу, вимоги до кандидатів буде розміщено на сайті Куликівської селищної ради після формування повного складу конкурсної комісії.


Оголошення 
про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради

 
Виконавчий комітет Куликівської селищної ради оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради.
Кількісний склад конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради становить 6 осіб. До складу конкурсної комісії  входять у рівній кількості:
-  два представники органу управління;
- два представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;
- два представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Для участі у складі конкурсної комісії необхідно надати наступні документи:
-  заяву щодо згоди на участь у конкурсній комісії встановленого зразка (додається);
- попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» (додається).
При собі мати документи, що посвідчують особу.
Для включення до складу конкурсної комісії представників від трудового колективу відповідного закладу додатково подаються:
- супровідний лист у довільній формі із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;
- протокол загальних зборів (конференції) трудового колективу за підписом головуючого та секретаря зборів.

Для включення до складу конкурсної комісії представників від галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності додатково подаються:
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- витяг із Статуту громадського об’єднання, що підтверджує відповідні функції громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності;
- подання (протокол загальних зборів громадського об’єднання) щодо надання кандидатур представників для включення до складу комісії.
Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:
- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята» в установленому законом порядку;
- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
- наявність конфлікту інтересів.
Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 17 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, він зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.
Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до виконавчого комітету Куликівської селищної ради протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення (до 26 січня 2022 року включно).
Документи приймаються за адресою: 16300 смт Куликівка, вул. Мир,у 67.


ЗАЯВА на участь у роботі конкурсної комісії
ПОПЕРЕДЖЕННЯ про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»