Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення

  • 1891

Фото без опису

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту рішення 

«Про План формування спроможної освітньої мережі Куликівської  селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки»

I. Найменування організатора громадського обговорення - Куликівська селищна рада.

ІІ. Документ, винесений на громадське обговорення - Проєкт рішення Куликівської селищної ради «Про План формування спроможної освітньої мережі Куликівської  селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки».

Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України: Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 103-2 Бюджетного кодексу України: Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Стаття 25  Закону України «Про освіту»: Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти.

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»:  Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника.

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

ІІІ. Соціальні групи населення, на які поширюватиметься дія документу - жителі  Куликівської селищної територіальної громади.

ІV. Мета проведення громадського обговорення - врахування думки жителів Куликівської селищної територіальної громади щодо виконання заходів згідно Плану  формування спроможної освітньої мережі на 2022 – 2024 роки.

V. Формат проведення громадського обговорення та порядок участі  в обговоренні представників визначених соціальних груп населення:

Консультації з громадськістю проводитимуться у формі публічного громадського обговорення, шляхом зустрічей керівництва Куликівської селищної ради та Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради з громадськістю старостинських округів Куликівської селищної територіальної громади, смт Куликівка та с. Пенязівка за визначеним графіком.

Графік проведення публічного громадського обговорення

№ з/п

Дата

Місце проведення

Адреса

Час

1

15.02.2022

с. Бакланова Муравійка,

Приміщення старостату

с.Бакланова Муравійка, вул. Центральна, 44-а

09:00

2

15.02.2022

с. ВершиноваМуравійка 

КЗ «Вершиново-Муравійський СБК»

с.Вершинова Муравійка, вул. Петрівська, 50

12:00

3

16.02.2022

с. Виблі

КЗ «Виблівський СБК»

с. Виблі, вул. Троїцька, 78

09:00

4

16.02.2022

с. Горбове

КЗ «Горбівський СБК» с. Горбове,

с.Горбове, вул. Миру, 99

12:00

5

17.02.2022

с. Грабівка

КЗ «Грабівький СБФ»

с. Грабівка, вул. Шкільна, 4

09:00

6

17.02.2022

с. Орлівка

Приміщення старостату

с. Орлівка., вул.Центральна,70

12:00

7

17.02.2022

с. Дроздівка

Приміщення старостату

с. Дроздівка, вул.Гончарівка,142

15:00

8

18.02.2022

с. Хибалівка

КЗ «Хибалівський СБК»

с. Хибалівка, вул. Миру,55

09:00

9

18.02.2022

с. Кладьківка

КЗ «Кладьківський СБК»

с. Кладьківка, вул. Шевченка,44

12:00

10

21.02.2022

с. Дрімайлівка

КЗ «Дрімайлівський СБК»

с. Дрімайлівка, вул. Шевченка, 170

09:00

11

21.02.2022

с. Вересоч

КЗ «Вересоцький СБК»

с. Вересоч, вул. Перемоги,38

12.00

12

22.02.2022

с. Салтикова-Дівиця

КЗ «Салтиково-Дівицький СБК»

с. Салтикова Дівиця, вул. Куликівський шлях, 100А

09:00

13

22.02.2022

с. Жуківка

Приміщення старостату

с. Жуківка, вул. Центральна,83

12:00

14

23.02.2022

с. Авдіївка

КЗ «Авдіївський СБК»

с. Авдіївка, вул. Шкільна, 1

09:00

15

23.02.2022

с. Ковчин

КЗ «Ковчинський СБК»

с. Ковчин, вул. Перемоги, 66Б

12.00

16

24.02.2022

смт Куликівка

КЗ «Центр культури, дозвілля і творчості» Куликівської селищної ради (для жителів смт Куликівка та с. Пенязівка)

смт Куликівка, вул. Миру, 112

12:00

 

У громадському обговоренні з правом голосу можуть брати участь дієздатні жителі Куликівської селищної територіальної громади, які досягли 18-річного віку та місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території, в межах якої проводяться громадські обговорення.

VІ. Поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону, строк і форми для подання пропозицій (зауважень):

смт Куликівка, вул. Пирогова, буд. 5А, тел.(04643)2-15-19, електронна адреса: upravlinnia.oktsms@gmail.com

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає , до 17:00 год. 15 лютого 2022 року. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються.

VІІ. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення:

Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради, смт Куликівка, вул. Пирогова, буд. 5А, тел. (0464) 2-15-19, електронна адреса: upravlinnia.oktsms@gmail.com

VIII. Прізвище та ім’я осіб, визначених відповідальними за проведення громадського обговорення:

Масльонка Світлана Петрівна, начальник Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту та Орсагош Оксана Валеріївна – заступник начальника, начальник відділу освіти Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради.

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення – узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором протягом 15 днів після закінчення строку подання пропозицій. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Куликівської селищної ради.

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у обговоренні питання щодо формування спроможної освітньої мережі Куликівської селищної ради та обговорення відповідного проекту рішення, що виноситиметься на розгляд сесії Куликівської  селищної ради.