Оголошення про проведення конкурсу на посаду генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради

  • 758

Фото без опису

Оголошення

про проведення конкурсу на посаду генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради

 

Оголошується конкурс на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради. 

 

Правові підстави проведення конкурсу:  Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова  Кабінету Міністрів України від 27 грудня  2017 року         № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами),  рішення виконавчого комітету Куликівської селищної ради від 01.02.2022 №19 «Про затвердження персонального складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника КНП «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради», рішення конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника (генерального директора) КНП «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради» від 03.02.2022 (протокол №1).

 

Найменування закладу:  Комунальне некомерційне підприємство «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради.

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: Україна, 16300, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, селище міського типу Куликівка,16вул.Пирогова, будинок 16.

 

Основний вид діяльності: 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

 

Комунальне некомерційне підприємство «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради здійснює свою діяльність на підставі:

Статуту  Комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради;

Фінансового плану  Комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради. 

 

Термін приймання документів для участі у конкурсі: з 04 лютого 2022 року до 21 лютого 2022 року включно.

 

Документи претендентів приймаються за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, селище міського типу Куликівка,16вул.Миру, будинок 67, адміністративне приміщення Куликівської селищної ради.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (04643)21149, (04643)22433, kulikivska.selishna.rada@ukr.net.

 

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами) (далі - постанова КМУ);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови КМУ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови КМУ;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови КМУ;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Охорона здоров'я", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки".

Стаж роботи на керівних посадах: не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

 

  Вимоги до конкурсної пропозиції:

  Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради на три-п’ять років, в якому передбачаються:

план реформування Комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради протягом одного року;

  заходи з виконання завдань Комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

 пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради;

 пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради.

 

Умови оплати праці генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради із зазначенням істотних умов контракту:

- посадовий оклад генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 №1334 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 та від 25 квітня 2018 р. № 410»,  постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» та колективного договору Комунального некомерційного підприємства «Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Істотні умови контракту визначені Типовою формою контракту з керівником  державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій  формі  казенного або комунального некомерційного підприємства, яка затверджена  постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я». 

 

Дата проведення конкурсу:

- засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Куликівської селищної ради відбудеться 22 лютого 2022 року о 13.30;

- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться  22 лютого 2022 року о 16.00.

 

Місце проведення конкурсу: зала засідань Куликівської селищної ради, Україна, 16300, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, селище міського типу Куликівка,16вул.Миру, будинок 67.