До відома жителів громади, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України!

  • 546

Фото без опису

Шановні жителі громади, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України!

З метою захисту своїх майнових прав ви можете звернутися до правоохоронних органів, зокрема й до прокуратури, яка представлятиме ваші законні інтереси в питанні відшкодування завданих вам збитків.

Надаємо вам ПАМ’ЯТКУ у кримінальних провадженнях, пов’язаних із вчиненням збройної агресії РФ проти України:

Пам’ятка містить короткий систематичний опис послідовності досудового розслідування у кримінальних провадженнях, що здійснюється у відповідності до законодавства України, визначення основних термінів, прав та обов’язків сторін, а також розподілу функцій між слідчим і прокурором.

Початок досудового розслідування (відповідно до ст. 214 КПК України)

Досудове розслідування – стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Одним із суб’єктів, які реалізують завдання кримінального судочинства, є слідчий, який у своїй професійній діяльності застосовує положення кримінального процесуального законодавства.

Слідчий – службова особа органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Ключовим суб’єктом з боку обвинувачення також є прокурор.

Так, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання:
– заяви,
– повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або
– після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

У заяві чи повідомленні про вчинення кримінального правопорушення повинно міститися:
1) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;
2) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником (можуть надаватися фото, відеоматеріали вчинення кримінального правопорушення, документи, що підтверджують відповідні факти тощо);

3) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим.

Заявник має право: 1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; 2) отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 3) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи; 3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

Інформація про вчинення кримінального правопорушення подається у вигляді заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення як в усній формі (викладена фізичною особою і оформлена в письмовій формі посадовою особою), так і письмово (надіслана поштою або передана фізичною особою до відповідного органу, установи особисто).

Якщо особа безпосередньо звертається до слідчого, прокурора або іншої службової особи, уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, – приймається заява про вчинене кримінальне правопорушення або складається протокол прийняття усної заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Із заявою чи повідомленням може звернутися як заявник, так і потерпілий. Заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим (ст. 60 КПК).

Потерпілим, згідно зі ст. 55 КПК, є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права та обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її як потерпілого.

Потерпілому вручається пам’ятка про його процесуальні права та обов’язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 55 КПК). Другий екземпляр пам’ятки долучається до матеріалів досудового розслідування із відповідною відміткою про її вручення потерпілому.

Про прийняття і реєстрацію заяви особа, що її подала, отримує від органу, до якого вона звернулась, документ про прийняття і реєстрацію заяви (ст. 60 КПК).

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення.

Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

Слідчі дії

Після реєстрації кримінального провадження слідчий проводить всі можливі слідчій дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а саме:
– допити свідків, потерпілих;

– впізнання осіб або речей, документів, предметів;
– огляди місця вчинення кримінального правопорушення, предметів, документів або інших носіїв інформації, які містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення;
– на підставі ухвал слідчого судді проводять обшуку, огляди приміщень або володінь фізичних/юридичних осіб, тимчасовий доступ до речей і документів;
– проводять слідчі експерименти, освідчування;
– призначають необхідні судові-експертизи щодо встановлення причини смерті, тяжкості отриманих тілесних ушкоджень, вартості пошкодженого майна та завданих кримінальних правопорушенням збитків;
– отримувати зразки необхідні для проведення експертизи;
– витребувати у підприємствах, установах та організаціях, посадових осіб необхідні для проведення досудового розслідування предмети, документи та відомості;
– проводять за умови неможливості отримати у інший спосіб необхідні для досудового розслідування докази негласні (слідчі) розшукові дії у тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушеннях.

Слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника, крім випадків, коли через специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася від участі в ній.

Повідомлення про підозру

У разі наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення, у письмовій формі погодженим з процесуальним керівником (прокурором) здійснюється повідомлення особі про підозру у спосіб визначений кримінальним процесуальним законодавством.

В умовах воєнного стану, після повідомлення особі про підозру, можливе отримання у слідчого судді дозволу на проведення спеціального досудового розслідування, яке передбачає проведення всіх передбачених законодавством України дій за відсутності підозрюваного.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110–2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 127, ч.ч. 2 і 3 ст. 146, ст. 146-1, 147, ч. 2-5 ст. 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ст. 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 264-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3-3, 368-4, 369, 369, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Закінчення досудового розслідування

Прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій:

  1. закрити кримінальне провадження;
  2. звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
  3. звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів повідомляються цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач, його представник, після чого ці особи мають право ознайомитися з ними в тій частині, яка стосується цивільного позову, за правилами, викладеними в цій статті.

Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов’язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Після закінчення ознайомлення всіх учасників кримінального провадження з матеріалами підозрюваному та його захиснику під розписку вручається обвинувальний акт та реєстр.

Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим.

В подальшому, обвинувальний акт скеровується для розгляду по суті до суду.