Повідомлення про оприлюднення проєкту Програми економічного і соціального відновлення та розвитку Куликівської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки

  • 69

Повідомлення

про оприлюднення проєкту Програми економічного і соціального відновлення та розвитку Куликівської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки

 

1). Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Проєкт Програми економічного і соціального відновлення та розвитку Куликівської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки (далі Програма).

Програма містить: характеристику, аналіз та існуючі проблемні питання у відбудові та розвитку різних галузей та сфер діяльності громади, завдання для їх вирішення, основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку, заходи щодо забезпечення виконання завдань, перелік регіональних (цільових) програм, діючих на території громади, заходи, що фінансуються за рахунок бюджету громади та інших джерел.

 

2).Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Куликівська селищна рада.

 

3).Процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Куликівської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки розпочинається з дня його оприлюднення, на офіційному веб-сайті Куликівської селищної територіальної громади (https://kulykivska-gromada.gov.ua/), а саме з 19 березня 2024 року та триватиме до 19 квітня 2024 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та проєкту документу державного планування.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

проведення громадських слухань в зв’язку з воєнним станом не плануються.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Куликівська селищна рада ( вул. Миру 67, селище Куликівка, Чернігівська обл., 16300) , e-mail: kulikivska.selishna.rada@ukr.net, сайт: kulykivska-gromada.gov.ua.

Також зазначені документи розміщені на офіційному веб-сайті Куликівської селищної територіальної громади (https://www. kulykivska-gromada.gov.ua.) за посиланням  https://kulykivska-gromada.gov.ua/strategichnij-plan-rozvitku-kulikivskoi-otg-do-2020-roku-12-09-03-05-03-2019/.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Куликівська селищна рада ( вул. Миру 67, селище Куликівка, Чернігівська обл., 16300) , e-mail: kulikivska.selishna.rada@ukr.net.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів – до 19 квітня 2024 року.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

сектор економічного розвитку Куликівської селищної ради Чернігівського  району Чернігівської області

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування:

необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

Додатки:

Проєкт Програма економічного і соціального відновлення та розвитку Куликівської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку Програма економічного і соціального відновлення та розвитку Куликівської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки.