Про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання закладів освіти

  • 1092

Фото без опису

 

IНайменування організатора громадського обговорення - Куликівська селищна рада.

ІІ. Документи, винесені на громадське обговорення - Проєкти рішень Куликівської селищної ради про реорганізацію закладів освіти громади: Вересоцького ліцею, Ковчинського ліцею імені Л.П.Деполович, Горбівського ліцею.

Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України: Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 103-2 Бюджетного кодексу України: Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Стаття 25  Закону України «Про освіту»: Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти.

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»:  Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника.

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

ІІІ. Соціальні групи населення, на які поширюватиметься дія документу - жителі  Куликівської селищної територіальної громади.

ІV. Мета проведення громадського обговорення - врахування думки жителів Куликівської селищної територіальної громади щодо реорганізації закладів освіти громади: Вересоцького ліцею, Ковчинського ліцею імені Л.П.Деполович, Горбівського ліцею

 V. Формат проведення громадського обговорення та порядок участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення:

Консультації з громадськістю проводитимуться у формі публічного громадського обговорення, шляхом зустрічей керівництва Куликівської селищної ради та відділу освіти Куликівської селищної ради з громадськістю старостинських округів Куликівської селищної територіальної громади за визначеним графіком.

Графік проведення публічного громадського обговорення

№ з/п

Дата

Тема обговорення

Місце проведення, адреса

Час

1

18.06.2024

Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну найменування Вересоцького ліцею Куликівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області у Вересоцьку гімназію Куликівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області

Куликівська селищна рада

смт Куликівка

вул. Миру, 67

 

(для жителів Вересочі, Дрімайлівки, Хибалівки, Кладьківки)

09.00

2

19.06.2024

Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну найменування Ковчинського ліцею імені Л.П.Деполович Куликівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області у Ковчинську гімназію імені Л.П.Деполович Куликівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області

Куликівська селищна рада

смт Куликівка

вул. Миру, 67

(для жителів Ковчина та Авдіївки)

09.00

3 20.06.2024 Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну найменування Горбівського ліцею Куликівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області у Горбівську гімназію Куликівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області

Куликівська селищна рада

смт Куликівка

вул. Миру, 67

 

(для жителів Виблів, Горбового, Вершинової Муравійки та Бакланової Муравійки)

09.00
           

У громадському обговоренні з правом голосу можуть брати участь дієздатні жителі Куликівської селищної територіальної громади, які досягли 18-річного віку та місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території, в межах якої проводяться громадські обговорення.

VІ. Поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону, строк і форми для подання пропозицій (зауважень):

смт Куликівка, вул.Миру, буд. 67, тел.(04643)2-24-33, електронна адреса: upravlinnia.oktsms@gmail.com

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, до 17:00 01 червня 2024 року. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються.

VІІ. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону, за якими можна отримати консультації з питань, що винесені на громадське обговорення:

Відділ освіти Куликівської селищної ради, смт Куликівка, вул. Миру, буд. 67, тел. (04643) 2-14-32, електронна адреса: upravlinnia.oktsms@gmail.com

VIII. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення:

Масльонка Світлана Петрівна, начальник відділу освіти Куликівської селищної ради.

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення – узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором протягом 15 днів після закінчення строку подання пропозицій. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Куликівської селищної ради.

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь в обговоренні проєктів рішень, що виноситимуться на розгляд сесії Куликівської  селищної ради.