Додаток

до рішення Куликівської селищної ради

  (двадцять шоста сесія восьмого скликання)  

від 13 грудня 2022 року № 752

 

План діяльності

з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік

 

Назва проєкту регуляторного акта

Мета прийняття проєкту регуляторного акта

Термін підготовки

Відповідальні за розробку

1

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Положення
про конкурсну комісію
з призначення управителя
багатоквартирного будинку

 

Забезпечення правових, організаційних та економічних відносини, пов’язаних з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління

І-ІІ квартал 2023 року

Виконавчий комітет селищної ради

2

Про затвердження Положення про переведення житлових приміщень (будинків, квартир) у нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень (будинків) у житлові

Забезпечення процедури та визначення механізму переведення житлових приміщень (будинків, квартир) у нежитлові з метою розміщення об’єктів   невиробничої сфери (торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, офісів тощо) та порядку переведення  нежитлових приміщень (будинків) у категорію житлових

І-ІІ квартал 2023 року

Виконавчий комітет селищної ради

3

Про затвердження складу комісії та Положення про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам

Створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

Створення правового механізму щодо визначення розмірів збитків, заподіяних Куликівській селищній  територіальній громаді внаслідок недотримання земельного законодавства та посилення самоврядного контролю органів місцевого самоврядування за дотриманням земельного законодавства України на території Куликівської селищної територіальної громади.

І-ІІ квартал 2023 року

Виконавчий комітет селищної ради

4

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Куликівської селищної територіальної громади

Визначення механізму розрахунку розміру плати за оренду об’єктів, визначених частиною першою статті 3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

І-ІІ квартал 2023 року

Виконавчий комітет селищної ради

5

Про затвердження Положення про порядок списання майна комунальної власності Куликівської селищної територіальної громади

Підсилення ефективності управління майном Куликівської селищної територіальної громади та приведення операцій з цим майном у відповідність вимогам чинного законодавства.

І-ІІ квартал 2023 року

Виконавчий комітет селищної ради

6

 Внесення змін до рішень:

«Про встановлення  ставок єдиного податку на території Куликівської селищної  територіальної громади Чернігівської області»,

«Про встановлення податку на майно на території Куликівської селищної територіальної громади Чернігівської області»,

«Про встановлення ставок туристичного збору на території  Куликівської селищної територіальної громади Чернігівської області»,

«Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку на території Куликівської селищної територіальної громади Чернігівської області».

Встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який регулює процедуру застосування на території Куликівської селищної територіальної громади місцевих податків та зборів у відповідності до Податкового кодексу України та з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

І-ІІ квартал 2023 року

Виконавчий комітет селищної ради

 

 

Селищний голова                                                                 Юлія ПОСТЕРНАК

 

Гід державних послуг. Банер