Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі                                                             
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Будівництво освітніх установ та закладів

Здійснення заходів із землеустрою

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

Організація благоустрою населених пунктів

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України`

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Забезпечення діяльності бібліотек

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Інші програми та заходи у сфері освіти

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Надання дошкільної освіти

Інша діяльність у сфері державного управління

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Гід державних послуг. Банер