Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Інша діяльність у сфері державного управління

Надання дошкільної освіти

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Організація благоустрою населених пунктів

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

Здійснення заходів із землеустрою

Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми